Vriend worden

De afgelopen periode is ons zwembad – met de inzet van een grote groep vrijwilligers – nóg aantrekkelijker gemaakt. Zo zijn o.a. het schilderwerk, de tuin en techniek onderhanden genomen. Maar ook bestuurlijk is er het nodige werk verzet met betrekking tot de administraties, contacten, het personeel, fondsenwerving etc.

Ondanks de vele vrijwilligers is het jaar op jaar een grote financiële uitdaging om het hoofd ‘boven water te houden’. Ook zaken als de Corona-crisis en de steeds scherpere richtlijnen vanuit de overheid spelen ons daarbij parten.

Om de continuïteit van ons zwembad te kunnen waarborgen en haar functie voor met name de kwetsbare kinderen in ons ‘jeugddorp’ te behouden, is de St. Vrienden van zwembad Splash in het leven geroepen. Via deze weg vragen we je om deze prachtige voorziening, samen met ons, toekomst te geven en te behouden.

Doe je mee? Elke gift is welkom!

Fiscaal aantrekkelijke gift

Helaas heeft de Vriendenstichting geen ANBI status. Hieronder de verklaring van de belastingdienst:

De Stichting gaat opereren als een steunstichting voor Stichting zwembad Splash. Een steunstichting kan worden aangemerkt als ANBI indien de ondersteunde instelling over de Nederlandse ANBI status beschikt.
Nu de te ondersteunen instelling niet beschikt over de Nederlandse ANBI status kan aan Stichting vrienden van het zwembad Splash niet de ANBI status worden toegewezen.

Vraag je belastingadviseur naar fiscale aftrekmogelijkheden.

Donatie stoppen

Ook als je mocht besluiten jouw jaarlijkse donatie te herzien, ben je nog altijd van harte welkom in ons zwembad! Wil je de automatische machtiging stopzetten? Stuur ons dan een e-mail met je naam, het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de machtiging. Dan zorgen wij dat het geregeld wordt. Even goede vrienden!